پروتز

پروتز های اندام فوقانی

پروتز های اندام فوقانی هنگامی استفاده می شوند که یکی از اعضا و اندام های فوقانی بدن در اثر حادثه یا آسیب به صورت کامل یا جزئی قطع شوند و فرد برای انجام کارهای روزانه و فعالیت دچار مشکل گردد. پروتز های اندام فوقانی کاملا منحصر به فرد هستند و از فردی به فرد دیگر متفاوت اند.

توضیحات بیشتر ->
پروتز های اندام تحتانی
پروتز

پروتز های اندام تحتانی

پروتز های اندام تحتانی به عوامل مختلفی بستگی دارد مثل : سن فرد، جنس پروتز، علت قطع عضو، سطح فعالیت فرد و … .بنابراین برای ساخت پروتز های اندام تحتانی باید تمامی شرایط فوق توسط تیم متخصص در این زمینه بررسی گردد تا مناسب ترین پروتز با توجه به شرایط و نیاز فرد طراحی و ساخته شود.

توضیحات بیشتر ->