نوع صندل طبی را انتخاب کنید

صندل EVA

صندل polyurethane

polyurethane Sandal

اینجا کلیک کنید